MČ Praha 4 podporuje činnost FC Tempo Praha

Autor: Jiří Trunečka <jiri.trunecka(at)volny.cz>, Téma: FC Tempo Praha, Vydáno dne: 09. 10. 2006

.

Martin Hudec Ing. Petr Staník
   

Na samém okraji Městské části Praha 4, ale nikoliv na okraji jejího zájmu. Taková je pozice FC Tempo Praha, jehož areál se nachází až při hranici s Městskou částí Praha 12. Právě jeho změny jsou jasným dokladem pozornosti, kterou zástupci naší městské části věnují dětem, mládeži i možnostem sportovního vyžití.

"Je radostí konstatovat, že pomoc poskytnutá na obnovu areálu padá na úrodnou půdu a jak slíbilo vedení klubu, klub se utěšeně rozrůstá. A to nejen co do počtu členů, ale také v počtu uskutečněných akcí. Držím palce a svojí činností se snažím pomáhat všem, kteří se staráte o naše dítka převážně ve svém volném čase a mnohdy i bez nároku na odměnu. Děkuji všem, od rodiče, který své dítko přivede na trénink, přes trenéry a jejich asistenty, organizátory, vedení klubu až po sponzory, bez kterých to také nejde. Bez vás všech by byly všechny sportovní areály možná hezké, ale zcela prázdné a bez užitku," říkal při příležitosti druhého ročníku Tempo cupu, nad kterým převzal záštitu, zástupce starosty MČ Praha 4, pan Martin Hudec.

Právě pan Martin Hudec a jeho kolega a zástupce starosty MČ Praha 4 Ing. Petr Staník v uplynulých letech několikrát navštívili areál Tempa. Ať již proto, aby se jako čestní hosté zúčastnili některé z akcí pořádaných naším klubem a dodali jí vážnosti, nebo aby se seznámili s aktuálními problémyTempa. Prokázali tak, že jim a MČ Praha 4 záleží na tom, aby malí sportovci na Tempu mohli využívat pěkné sportovní prostředí a aby se z něj mohla těšit také široká veřejnost.

Přestavba škvárového hřiště a výstavba hřiště s UMT (2003 - 2004)

Po letech toužebných očekávání poskytla MČ Praha 4 rozhodující finanční prostředky na přestavbu škvárového hřiště na moderní travnaté hřiště s automatickým zavlažovacím systémem. Současně také umožnila výstavbu malého tréninkového hřiště s umělou trávou třetí generace. Nebylo proto náhodou, že k symbolickému prvnímu zápasu na novém hřišti nastoupilo proti Staré gardě Tempa mužstvo MČ Praha 4. Průběh přestavby zachycen zde.

Vybavení sportovního areálu (2004)

Po dokončení rekonstrukce hřiště poskytla MČ Praha 4 dodatečný příspěvek, díky kterému byla dokončena výstavba umělého osvětlení, zábradlí okolo hřiště nebo střídaček a nové hřiště mohlo být uvedeno do provozu.

Odstranění havarijního stavu střechy (2004)

V roce 2004 již střecha budovy šaten, postavené v padesátých letech, pomalu přestávala plnit svoji funkci. Do objektu zatékalo. Podpora ze strany MČ Praha 4 společně s finančními prostředky poskytnutými hlavním městem umožnila provést kompletní výměnu střešní krytiny.

Úpravy svahu v ulici Nad Zátiším (2004)

Díky podpoře MČ Praha 4 se dočkalo zlepšení také nejbližší okolí sportovního areálu. Svahové úpravy umožnily následné osazení svahu mladými stromky, které by měly v budoucnu vytvořit pěknou kulisu nového hřiště.

Dětské hřiště ve sportovním areálu (2005)

Na konci roku 2005 vyslyšela MČ Praha 4 žádost FC Tempo Praha i řady maminek, s nimiž do sportovního areálu chodí ty nejmenší děti. V blízkosti hřiště s umělou trávou tak vyrostlo pěkné dětské hřiště, které mnohdy zláká nejen předškoláky, ale i o trochu větší fotbalisty.

Sportovní dny FC Tempo Praha (2004, 2005, 2006)

Několikrát do roka pořádá lhotecký klub akce pro děti bez ohledu na to, zda se sportovní činnosti aktivně věnují či nikoliv. Tempo v tempu, Dětský sportovní den a Fotbalová abeceda se již několik let konají právě díky podpoře MČ Praha 4.

Mezinárodní turnaj přípravek (2005, 2006)

Již dvakrát se v areálu FC Tempo konal za účasti týmů z celé České republiky a Slovenska turnaj starších a mladších přípravek. Jeho organizaci podpořila MČ Praha 4 finančním příspěvkem, vítěz obou kategorií navíc získal Pohár zástupce starosty MČ Praha 4.