Hlavní město Praha podporuje činnost FC Tempo

Autor: Jiří Trunečka <jiri.trunecka(at)volny.cz>, Téma: FC Tempo Praha, Vydáno dne: 09. 10. 2006Každoročně vypisuje hlavní město Praha celou řadu programů na podporu sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Subjektů, které se o ni mohou ucházet, jsou stovky. Přesto v uplynulých letech hned několikrát putovala finanční podpora také na Lhotku. Také díky ní se mohou malí i velcí sportovci těšit ze stále lepších podmínek pro svoji činnost. Zástupci hlavního města tak prokazují, že jim záleží na tom, aby všichni sportuchtiví Pražané na Tempu mohli využívat pěkné sportovní prostředí.

Přestavba škvárového hřiště a výstavba hřiště s UMT (2003 - 2004)

V rámci grantu určeného pro projekty zkvalitnění ploch sportovišť v hlavním městě vyslyšel pražský magistrát letitou prosbu nahradit černou škváru měkkým travnatým kobercem. Spolu s podporou MČ Praha 4 představovaly finanční prostředky z tohoto grantu rozhodující finanční podporu. Současně tak umožnily výstavbu malého tréninkového hřiště s umělou trávou třetí generace. Průběh přestavby zachycen zde.

Odstranění havarijního stavu střechy (2004)

V roce 2004 již střecha budovy šaten, postavené v padesátých letech, pomalu přestávala plnit svoji funkci. Do objektu zatékalo. Podpora ze strany hlavního města Prahy poskytnutá v rámci grantu na odstranění havarijního stavu byla rozhodujícím příspěvkem, který umožnil provést kompletní výměnu střešní krytiny.

Odstranění havarijního stavu kanalizace (2004)

Ve stejném roce a ze stejného zdroje, jako prostředky na opravu střechy, získalo Tempo podporu také pro odstranění havarijního stavu kanalizační přípojky. Ta byla vybudována před desítkami let a v některých místech již byla značně poškozená. Bez provedení opravy by se stal objekt šaten bezpochyby brzy nefunkčním.

Odstranění havarijního stavu oplocení horního hřiště (2005 - 2006)

Starý zrezivělý plot podél horního tréninkového hřiště zmizel a byl nahrazen novou opěrnou zídkou s vyšším a kvalitnějším oplocením díky podpoře, kterou Tempo získalo z programu na odstranění havarijního stavu sportovišť.

Sportovní dny FC Tempo Praha (2006)

Několikrát do roka pořádá lhotecký klub akce pro děti bez ohledu na to, zda se sportovní činnosti aktivně věnují či nikoliv. Tempo v tempu, Dětský sportovní den a Fotbalová abeceda v roce 2006 premiérově podpořilo také hlavní město Praha v rámci programu podpory volnočasových aktivit.

Mezinárodní turnaj přípravek (2006)

V roce 2006 se stalo hlavní město Praha společně s MČ Praha 4 a ČMFS partnerem Mezinárodního turnaje Tempo cup 2006. Díky této podpoře mohou malí fotbalisté z celé České republiky i Slovenska poznat nejen kvalitní soupeře, ale také krásy hlavního města.